Tư duy thuật toán
 • Khai giảng

  18/01/2018

 • Độ tuổi phù hợp

  Bé 5-15 tuổi (từ 5 tuổi đến lớp 9)

 • Quy mô lớp học

  10-15 học sinh/lớp

 • Thời lượng học

  1 tuần 1 buổi, mỗi buổi 1.5 giờ

 • Ngôn ngữ học

  Tiếng Việt

 • Giáo viên

  1 giáo viên - 1 trợ giảng

Đăng ký học

Cùng CLB Học toán cùng Jenny đem lại cho trẻ niềm vui học tập

Tư duy thuật toán

Tư duy thuật toán là lớp học về tư duy toán học trong lập trình tin học. Trẻ được bước đầu tiếp cận với các khái niệm đơn giản trong tin học, hình thành các tư duy phục vụ cho việc lập trình tin học sau này.

 

Tham khảo chương trình học:

 

Tham khảo 1 bài học:

 

Các kỳ thi liên quan:

BEBRAS

Copyright © 2017 Học toán cùng Jenny. All Rights Revered

Đăng ký học

Cùng CLB Học toán cùng Jenny đem lại cho trẻ niềm vui học tập